Církevní svatba – cena, podmínky a průběh církevního sňatku

Církevní svatba

Věděli jste, že se církevní svatba může konat mimo kostel, se stoupencem jiné církve nebo i s nevěřícím? Jaké konkrétní podmínky a průběh má svatební obřad při církevním sňatku jsme pro vás zjišťovali u tří největších církví v ČR.

TIP: Pokud pro Vás víra není to hlavní a pouze hledáte možnost uzavřít civilní manželství v kostele nebo kapli, možná Vám více pomůže článek svatba v kostele.

Církevní svatba je stále více menšinová záležitost

Od příchodu křesťanství u nás byla tradicí církevní svatba. Povinnost daná zákonem z roku 1950 ji však (záměrně) odsunula na druhou kolej. Od 1.1.1950 bylo totiž v socialistickém Československu možné uzavřít platné manželství pouze na národním výboru. Novomanželé nicméně poté mohli absolvovat ještě církevní obřad, který měl „úředně“ pouze statut slavnosti.

V současné době je opět církevní svatba zákonným obřadem ale jejich počet v posledních letech postupně klesá počet snoubenců, kteří ji volí jako formu uzavření manželství. Konkrétně z 22 % na aktuálních přibližně 19 %. Další 1 % absolvuje zároveň jak církevní, tak i civilní sňatek

Zdroj: svatební průzkum.

Jaký je správný úřední postup?

Církevní svatba - slib

Pokud připravujete církevní svatbu, nejprve si vyzvednete na matričním úřadě dotazník k uzavření manželství a žádost o vydání osvědčení. Po vyplnění těchto dokumentů Vám vydá matriční úřad v místě konání sňatku potvrzení, že jste splnili zákonné požadavky pro uzavření církevního sňatku. Na základě tohoto osvědčení je farář oprávněn vykonat církevní svatební obřad. Pozor na termín, protože osvědčení nesmí být v době konání svatby starší než tři měsíce! Po svatbě církev zasílá protokol o uzavření sňatku matričnímu úřadu a je hotovo! 🙂

Cena církevní svatby a jak dlouho předem vše začít řešit?

Církevní svatba a cena jsou si všude jinak blízké. Za obřad (svátosti) se sice neplatí, ale svatebčané mohou hradit náklady za svatbu v kostele a za provoz. Například za výzdobu, vytápění, varhaníka, kostelníka. Konkrétní částky vám prozradí kněz. To znamená, že vás konkrétní částkou nepotěšíme, protože se opravdu liší místo od místa. Místo placení manželé mohou poskytnout dar náboženské obci ve které svátost přijali, stejně jako mohou podarovat kněze. Z praxe známe i případy, kdy „kostel potěšilo“ pouze ponechání květinové výzdoby.

Uvažujete-li o církevní svatbě, nelimituje Vás pouze „úředničina“, ale i církevní postupy. Vhodné je přijít s žádostí o svatbu k duchovním nejméně 4-6 měsíců před jejím plánovaným termínem. Před svatbou totiž u všech tří největších církví probíhá předsvatební duchovní příprava. Proto počítejte s dostatečným časovým předstihem.

Církevní svatba – podmínky u 3 největších církví v ČR

Církevní svatební obřad

Obrátili jsme se na tři největší církve (podle počtu stoupenců v ČR – data 2011) a zeptali jsme se na průběh a podmínky obřadu. Církevní svatbu však mohou zaštiťovat i další církve a jejich seznam naleznete na stránkách ministerstva kultury.

Našim cílem je umožnit základní srovnání a rámcový přehled pro nevěstuženicha. Pro podrobnější informace se obraťte přímo na zástupce jednotlivých církví (odkazy přímo v následujícím textu). 🙂

Svatba v Římskokatolické církvi

1 083 899 stoupenců.

Podmínky církevní svatby v Římskokatolické církvi

 • Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěný.
 • Manželé musí slavnostně slíbit, že chtějí přijmout děti.
 • Oba snoubenci musí uzavírat první manželství (zde jsou možné určité výjimky, ale je nutno předchozí manželství zkoumat a výsledek může být různý).
 • Může proběhnout svatba mezi katolíkem a členem jiné křesťanské církve, ovšem katolík se zavazuje udělat vše pro to, aby byly děti vychovávány v katolické víře.

Příprava na svatbu

 • Se snoubenci jsou farářem vedeny rozhovory zaměřené na vztahy v rodině, křesťanský pohled na lidskou lásku a plodnost. V případě potřeby i na opakování základů křesťanské víry, kterou jsou budoucí rodiče vlastně povinni předávat svým dětem.

Průběh církevního svatebního obřadu

 • Církevní svatba se sestává z bohoslužby slova, otázek před manželským slibem, manželského slibu, požehnání a předání prstenů, slavnostní modlitby za manžele, svaté přijímání obou novomanželů a ostatních přítomných (pokud je to možné).

Místo obřadu

 • Manželství se v katolické církvi uzavírá v působnosti farnosti, kde má některý ze snoubenců bydliště (s dovolením vlastního faráře i jinde).
 • Svatbu lze jen výjimečně a na základě vážných důvodů uzavřít i na jiném místě než v kostele. Kněze je v tomto případě třeba požádat o výjimku (místo musí odpovídat důstojností vážnosti obřadu).

Mohlo by se Vám hodit

Svatba v Českobratrské církvi evangelické

51 936 stoupenců.

Podmínky církevní svatby v Českobratrské církvi evangelické

 • Výjimečně je možné, aby měli svatbu v kostele i snoubenci, ze kterých ani jeden není členem Českobratrské evangelické církve. Mohou být členy jiné církve, nebo dokonce oba nepokřtění.
 • Lze požádat o sňatek dříve rozvedených.

Příprava na svatbu

 • Rozhovory se snoubenci vedených zástupcem církve, týkajících se křesťanského pojetí manželství, života, dokumentů a formálních náležitostí. Rozebírá se situace a představy snoubenců o životě i svatebním obřadu.

Průběh církevního svatebního obřadu

 • Součástí svatebního obřadu jsou modlitby, čtení Písma, zvěstování slova božího (kázání), samotný akt oddání a požehnání.

Místo obřadu

 • Obvykle se svatba koná v kostele či modlitebně (nejčastěji v tom sboru, kde jsou snoubenci členy). Sňatek je možné uzavřít i na jiném k tomu vhodném místě.
 • Svatba se může konat v kterýkoli den. V neděli jej lze zařadit k nedělním bohoslužbám.

Mohlo by se Vám hodit

 • Hudbu, její formu a použití je možné domluvit s oddávajícím. Svatební fotograf by se měl na místě informovat, kdy je během obřadu fotografování vhodné.
 • Pokud je každý ze snoubenců jiného vyznání, lze požádat o ekumenický svatební obřad, který společně vedou duchovní obou církví.
 • Internetové stránky Českobratrské církve evangelické.

Svatba a Církev československá husitská

39 276 stoupenců.

Podmínky církevní svatby v Československé církvi husitské

 • Alespoň jeden ze snoubenců musí být členem této církve.
 • Lze znovu oddat i rozvedené, kteří mohou mít církevní svatbu (je nutné, aby rozvedený/á ještě před vlastním obřadem vykonal/a svátost pokání – smíření).

Příprava na svatbu

 • Církevní svatba vyžaduje duchovní přípravu. Příprava k uzavření svátosti manželské je vedena formou osobních rozhovorů s knězem. Snoubenci mohou také využít kurzy pro snoubence a manžele.

Průběh církevního svatebního obřadu

 • V rámci svatby si budoucí manželé slibují uprostřed věřící obce před Bohem manželskou lásku, věrnost a oddanost a pijí společně z kalicha na znamení slibu obětavé lásky.

Místo obřadu

 • Církevní svatba se koná v samostatném shromážděni mimo bohoslužby.
 • Po domluvě s duchovním se může konat i mimo prostory kostela na jiném vhodném místě.

Mohlo by se hodit

Ohodnoťte článek

Jedna hvězdičkaDvě hvězdičkyTři hvězdičkyČtyři hvězdičkyPět hvězdiček
19 hodnocení, průměr: 4,37 z 5

Ukládání...

Líbil se Vám článek? Podělte se o něj s přáteli a známými.

Komentáře