Církevní svatba – podmínky a průběh církevního sňatku

Církevní svatba

Věděli jste, že se církevní svatba může konat mimo kostel, se stoupencem jiné církve nebo i s nevěřícím? Jaké podmínky a průběh mají církevní svatební obřady jsme pro vás zjišťovali u tří největších církví v ČR.

TIP: Pokud pro Vás víra není to hlavní a pouze hledáte možnost uzavřít civilní manželství v kostele nebo kapli, možná Vám více pomůže článek svatba v kostele.

Církevní svatba je stále více menšinová záležitost

Od příchodu křesťanství u nás byla tradicí církevní svatba. Povinnost daná zákonem z roku 1950 ji však (záměrně) odsunula na druhou kolej. Od 1.1.1950 bylo totiž v socialistickém Československu možné uzavřít platné manželství pouze na národním výboru. Novomanželé nicméně poté mohli absolvovat ještě církevní obřad, který měl „úředně“ pouze statut slavnosti.

V současné době je opět církevní svatba zákonným obřadem ale jejich počet v posledních letech postupně klesá počet snoubenců, kteří ji volí jako formu uzavření manželství. Konkrétně z 22 % na aktuálních přibližně 19 %. Další 1 % absolvuje zároveň jak církevní, tak i civilní sňatek

Zdroj: svatební průzkum 2017.

Jaký je správný úřední postup?

Církevní svatba - slib

Pokud připravujete církevní svatbu, nejprve si vyzvednete na matričním úřadě dotazník k uzavření manželství a žádost o vydání osvědčení. Po vyplnění těchto dokumentů Vám vydá matriční úřad v místě konání sňatku potvrzení, že jste splnili zákonné požadavky pro uzavření církevního sňatku. Na základě tohoto osvědčení je farář oprávněn vykonat církevní obřad. Pozor na termín, protože osvědčení nesmí být v době konání svatby starší než tři měsíce! Po svatbě církev zasílá protokol o uzavření sňatku matričnímu úřadu a je hotovo! 🙂

Jak dlouho předem řešit církevní sňatek?

Uvažujete-li o církevní svatbě, nelimituje Vás pouze „úředničina“, ale i církevní postupy. Vhodné je přijít s žádostí o svatbu k duchovním nejméně 4-6 měsíců před jejím plánovaným termínem. Před svatbou totiž u všech tří největších církví probíhá předsvatební duchovní příprava. Proto počítejte s dostatečným časovým předstihem.

Kolik za církevní svatbu zaplatíte?

Za obřad (svátosti) se sice neplatí, ale svatebčané hradí náklady na provoz. Tedy za výzdobu, vytápění, varhaníka, kostelníka a další. To znamená, že Vás konkrétní částkou nepotěšíme, protože se liší místo od místa. Manželé mohou ale poskytnout dar náboženské obci ve které svátost přijali, stejně jako mohou podarovat kněze.

Církevní svatba – podmínky u 3 největších církví v ČR

Církevní svatební obřad

Obrátili jsme se na tři největší církve (podle počtu stoupenců v ČR – data 2011) a zeptali jsme se na průběh a podmínky obřadu. Církevní svatbu však mohou zaštiťovat i další církve a jejich seznam naleznete na stránkách ministerstva kultury.

Našim cílem je umožnit základní srovnání a rámcový přehled. Pro podrobnější informace se obraťte přímo na zástupce jednotlivých církví (odkazy přímo v následujícím textu). 🙂

Svatba v Římskokatolické církvi

1 083 899 stoupenců.

Podmínky církevní svatby v Římskokatolické církvi

 • Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěný.
 • Manželé musí slavnostně slíbit, že chtějí přijmout děti.
 • Oba snoubenci musí uzavírat první manželství (zde jsou možné určité výjimky, ale je nutno předchozí manželství zkoumat a výsledek může být různý).
 • Může proběhnout svatba mezi katolíkem a členem jiné křesťanské církve, ovšem katolík se zavazuje udělat vše pro to, aby byly děti vychovávány v katolické víře.

Příprava na svatbu

 • Se snoubenci jsou farářem vedeny rozhovory zaměřené na vztahy v rodině, křesťanský pohled na lidskou lásku a plodnost. V případě potřeby i na opakování základů křesťanské víry, kterou jsou budoucí rodiče vlastně povinni předávat svým dětem.

Průběh církevního svatebního obřadu

 • Církevní svatba se sestává z bohoslužby slova, otázek před manželským slibem, manželského slibu, požehnání a předání prstenů, slavnostní modlitby za manžele, svaté přijímání obou novomanželů a ostatních přítomných (pokud je to možné).

Místo obřadu

 • Manželství se v katolické církvi uzavírá v působnosti farnosti, kde má některý ze snoubenců bydliště (s dovolením vlastního faráře i jinde).
 • Svatbu lze jen výjimečně a na základě vážných důvodů uzavřít i na jiném místě než v kostele. Kněze je v tomto případě třeba požádat o výjimku (místo musí odpovídat důstojností vážnosti obřadu).

Mohlo by se Vám hodit

Svatba v Českobratrské církvi evangelické

51 936 stoupenců.

Podmínky církevní svatby v Českobratrské církvi evangelické

 • Výjimečně je možné, aby měli svatbu v kostele i snoubenci, ze kterých ani jeden není členem Českobratrské evangelické církve. Mohou být členy jiné církve, nebo dokonce oba nepokřtění.
 • Lze požádat o sňatek dříve rozvedených.

Příprava na svatbu

 • Rozhovory se snoubenci vedených zástupcem církve, týkajících se křesťanského pojetí manželství, života, dokumentů a formálních náležitostí. Rozebírá se situace a představy snoubenců o životě i svatebním obřadu.

Průběh církevního svatebního obřadu

 • Součástí svatebního obřadu jsou modlitby, čtení Písma, zvěstování slova božího (kázání), samotný akt oddání a požehnání.

Místo obřadu

 • Obvykle se svatba koná v kostele či modlitebně (nejčastěji v tom sboru, kde jsou snoubenci členy). Sňatek je možné uzavřít i na jiném k tomu vhodném místě.
 • Svatba se může konat v kterýkoli den. V neděli jej lze zařadit k nedělním bohoslužbám.

Mohlo by se Vám hodit

 • Hudbu, její formu a použití je možné domluvit s oddávajícím. Svatební fotograf by se měl na místě informovat, kdy je během obřadu fotografování vhodné.
 • Pokud je každý ze snoubenců jiného vyznání, lze požádat o ekumenický svatební obřad, který společně vedou duchovní obou církví.
 • Internetové stránky Českobratrské církve evangelické.

Svatba a Církev československá husitská

39 276 stoupenců.

Podmínky církevní svatby v Československé církvi husitské

 • Alespoň jeden ze snoubenců musí být členem této církve.
 • Lze znovu oddat i rozvedené, kteří mohou mít církevní svatbu (je nutné, aby rozvedený/á ještě před vlastním obřadem vykonal/a svátost pokání – smíření).

Příprava na svatbu

 • Církevní svatba vyžaduje duchovní přípravu. Příprava k uzavření svátosti manželské je vedena formou osobních rozhovorů s knězem. Snoubenci mohou také využít kurzy pro snoubence a manžele.

Průběh církevního svatebního obřadu

 • V rámci svatby si budoucí manželé slibují uprostřed věřící obce před Bohem manželskou lásku, věrnost a oddanost a pijí společně z kalicha na znamení slibu obětavé lásky.

Místo obřadu

 • Církevní svatba se koná v samostatném shromážděni mimo bohoslužby.
 • Po domluvě s duchovním se může konat i mimo prostory kostela na jiném vhodném místě.

Mohlo by se hodit

Ohodnoťte článek

Jedna hvězdičkaDvě hvězdičkyTři hvězdičkyČtyři hvězdičkyPět hvězdiček
5 hodnocení, průměr: 4,80 z 5

Ukládání...

Líbil se Vám článek? Podělte se o něj s přáteli a známými.

Komentáře