Podmínky užití a autorská práva

Podmínky užití

Webový portál Svatbona.cz je autorské dílo a lze jej užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

  1. Veškeré texty, fotografie, grafická a audiovizuální díla (videa) zveřejněná a umístěná na těchto webových stránkách jsou autorským dílem a jsou chráněny autorskými (majetkovými) právy Lubomíra Sychry (IČO 87182408), popř. autorskými právy třetích osob.
  2. Bez předchozího písemného souhlasu a/nebo uzavření licenční smlouvy, je zakázáno zhotovování tiskových, elektronických a/nebo jiných rozmnoženin (kopírování), či jiné užití nebo zásah do autorských děl, k nimž vykonává Lubomír Sychra majetková či licenční práva.
  3. Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, vydání dvojnásobku běžné licenční odměny, a v konkrétním případě se může jednat i o trestný čin dle § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

V případě zájmu o užití některého z autorských děl k nimž vykonává autorská (majetková) práva Lubomír Sychra zveřejněných na těchto webových stránkách nás proto kontaktujte na e-mailové adrese svatbona@gmail.com, nebo na telefonu +420 792 314 502.

Aktuálnost informací a odpovědnost za správnost

Jedním z cílů našeho portálu Svatbona je snaha poskytnout inspiraci Vám, uživatelům našich webových stránek, a snaha usnadnit Vám přípravu svatby, rozlučky se svobodou nebo jiné obdobné akce. Ačkoliv jsou naše články sepsány s upřímným zájmem o věc, ve snaze pomoci Vám a snažíme je se udržovat aktuální, přesto nemůžeme ručit za kompletní správnost, úplnost a aktuálnost všech informací či postupů uveřejněných na našich stránkách. Uveřejněné články navíc odrážejí subjektivní pohled autora na danou záležitost, a tedy názory či závěry v nich obsažené, nemusí být obecně platné.

Rovněž nemůžeme nést ani odpovědnost za obsah internetových stránek třeních osob, na které je na našich stránkách případně odkazováno v podobě tzv. linků. Provozovatel těchto internetových stánek tedy neručí a neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zde uvedených informací či postupů, jakož ani neručí a neodpovídá za obsah internetových stránek třetích subjektů, na něž odkazuje.

V případě, že Vás naše internetové stránky inspirovaly (za což jsme velmi rádi), doporučujeme vždy se důkladně a předem seznámit s aktuálním faktickým a právním stavem věci (s místem, kde byste rádi měli svatbu, s podmínkami konkrétního právního jednání v případě dokumentů apod.). Při obstarávání složitějších záležitostí Vám doporučujeme vždy se obrátit na odborníky v dané oblasti.