Svatební slib promění „obyčejné ano“ v neza­pomenutelný zážitek

Svatební slib

Svatební slib může dodat vaší civilní svatbě úplně nový rozměr. Byli jste už na svatbě, kde si manželé slíbili něco navíc? Pokud svůj svazek berete opravdu vážně, zkuste do svatebního obřadu zapojit důvěrný slib, podobně jako to dělá církevní sňatek.

Čím se liší manželský slib a svatební slib?

Manželský slib je vlastně církevním svatebním slibem a je pevnou součástí církevního sňatku. Církev vnímá manželství jako posvátnou věc a manželský slib má pevně předepsanou podobu. Nemůžete do jeho znění nijak zasahovat. Pronáší se ve chvíli, kdy nevěsta se ženichem stojí naproti sobě před oltářem a drží se za ruce. Se svatebním slibem začíná ženich, po něm následuje slib nevěsty. Manželský slib můžou odříkat zpaměti, opakovat po faráři nebo jsou tázáni na jednotlivé části slibu a vyslovují pouze svůj souhlas. Nakonec se farář pomodlí nad jejich prstýnky a tím se svatební slib stvrdí.

Jak zní manželský slib v kostele?

Manželský slib

Já (…..) odevzdávám se tobě (…..)
a přijímám tě za manžela(ku).
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé
až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.

nebo

Já (…..) odevzdávám se tobě (…..)
a přijímám tě za manžela(ku).
Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých,
ve zdraví i nemoci,
v hojnosti i nedostatku.
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,
dokud nás smrt nerozdělí.

Ve svatebním slibu se můžete odvázat

Vlastní svatební slib

Svatební slib je jakousi obdobou manželského slibu u civilní svatby, kdy se nekoná svatba v kostele. Vlastně takovou slovní smlouvou mezi manželi. Zní to skoro děsivě, že? Nemusíte se bát, svatební slib nemá novomanžele děsit, ale spíše je dojmout. Jedná se o krátké shrnutí toho, co jeden ke druhému cítí a k čemu se v manželství osobně zavazují. Samozřejmě by mělo zaznít něco láskyplného a šlechetného. Určitě se nebojte svůj svatební slib okořenit i menším vtipem. S humorem ale šetřete jako se šafránem. Skoro nepřípustné jsou odkazy na alkohol, zážitky s kamarády, nebo rozlučku se svobodou! 🙂 Svatební slib by si měl připravit ženich i nevěsta zvlášť a držet ho v tajnosti až do obřadu.

Ve svatebním slibu máte prostor dát najevo své opravdové city a vyslovit, co pro vás partner a vaše brzké manželství znamená.

Co se na začátku manželství nejčastěji slibuje?

 • Láska, péče, ochrana
 • Věrnost, oddanost, úcta
 • Rovnocennost, ochota řešit a překonávat budoucí problémy

Jak vypadá svatební slib při obřadu na radnici?

Při svatební obřadu na radnici se se svatebním slibem na rozdíl od církevní svatby nepočítá. Oddávající se vás pouze zeptá, zda si opravdu chcete svou polovičku vzít. Vy potom většinou řeknete, že ano, a dál už to znáte.

Táži se vás, pane ženichu …, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomnou slečnou (paní) …, budete jí oporou v dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci?
Ženich: Ano
Oddávající: Táži se vás, slečno (paní) nevěsto …, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným panem …, budete mu oporou v dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci?
Nevěsta. Ano
Oddávající: Prohlašuji váš sňatek za právoplatně uzavřený.

Pokud v této fázi jeden z vás odpoví „nevím“, oddávající vám stejnou otázku položí ještě jednou. Jestli ani v druhé odpovědi nezazní „ano“, tak vaše manželství nemůže být uzavřeno.

Formální svatební řeč oddávajícího může být pro někoho příliš suchá a úřednická. Pokud si přejete trochu osobnější obřad, určitě se domluvte s oddávajícím, aby ji upravil podle vašeho přání.  Většina vám vyjde ochotně vstříc. Nebo ho rovnou požádejte o prostor na vyslovení vašich vlastních svatebních slibů. Odbouráte tím formální úřednickou atmosféru a váš obřad se v mžiku změní na velmi osobní a intimní záležitost. Dnes může být svatba ve stodole, v přírodě i ve mlýně. Tak proč se trochu neodprostit od zbytečných formalit? 🙂

Jak napsat vlastní svatební slib?

Vzor svatebního slibu

Nechte vzletné fráze a klišé spát. Tohle je chvíle, kdy se musíte odvážit a zformulovat, proč druhou osobu milujete a čím jí chcete během manželství být. Člověk to podvědomě ví, proto se nakonec vdává/žení, ale nahlas to pojmenovat bývá trochu těžší. Na druhou stranu je svatba dnem, kdy zpečetíte svou lásku. Tak kdy jindy se upřímně vyslovit ze svých citů? Nemusíte to brát jako otázku života a smrti, pokud své emoce dáváte neradi najevo, odlehčete svůj svatební slib malým vtipem.

Svatba je většinou dobře promyšleným krokem. Berete si člověka, kterého milujete a respektujete. Určitě znáte jeho silné i slabé stránky. Zkuste je do tvorby svatebního slibu zapojit. Uvidíte, že se taková malá analýza vašeho protějšku zúročí. Ještě před svatbou si uvědomíte partnerovy klady a on tím stoupne ve vašich očích.

Na co si dát pozor při přípravě vlastního svatebního slibu

 • Pořádně si rozmyslete, co se chystáte slíbit.
  Své rozhodnutí budete vyslovovat před desítkami/stovkami lidí. V jejich očích formulujete závazky „na celý život“. To se týká zejména budoucí tchýně a tchána. 🙂 Zhodnoťte proto své reálné možnosti a limity. Svatební slib nemá být jen snůškou prázdných slov. Raději se vyvarujte zrádných slovíček jako „nikdy, navěky, přísahám na svůj život“.
 • Připravte se na nával emocí.
  Ač se to možná nezdá, svatební obřad je plný emocí. Navíc se na váš výraz v obličeji soustředí oči všech svatebčanů. Zvažte, jak v podobných situacích reagujete a zda takovou situaci unesete.
 • Zhodnoťte své povahové vlastnosti.
  Pronášení vlastního svatebního slibu by vás nemělo v noci budit hrůzou ze spaní. Pokud taková situace představuje pro jednoho z vás abnormální stres, raději od svatebního slibu upusťte. Ať se z krásné svatby nestane šílená noční můra. 🙂
 • Trénujte si svatební slib dostatečně dopředu.
  Zkoušejte si vlastní svatební slib říkat nahlas a zpaměti. Natočte se na diktafon a zaměřte se na svůj hlas, dikci, samotný text. Je vám dobře rozumět? Není slib příliš dlouhý? Znáte to, těžce na cvičišti, lehce na bojišti. S dobrou průpravou vás pak nervy v den obřadu nezradí.

Pohlídejte si vhodnou délku svatebního slibu

Během přípravy svatebního slibu si pohlídejte nejen jeho obsah, ale i délku. Určitě nechcete, aby se obřad protáhl na celý svatební den. Každý si připravte optimálně tři/čtyři věty, ať se do svého slibu zbytečně nezamotáte. Bude se vám lépe pamatovat a zvládnete improvizovat v případě, že vám rupnou nervy. Svatebčané se navíc nestihnou nudit. 🙂

Kde načerpat inspiraci na hezký svatební slib

Svatební slib - inspirace

Svatebním slibem máte slovně vyjádřit, co jeden k druhému cítíte. To nebývá lehké, proto se zkuste inspirovat jinde. Některé básně a citáty už to určitě vystihly za vás. Podívejte se i po oblíbených knihách a filmech, kde se řeší emoce a vyjadřování lásky. Ušetříte čas a vyburcujete svou vlastní kreativitu. Tady nabízíme pár inspirujících vyjádření:

Zkuste to vlastními slovy

 • Slibuji, že s tebou budu zacházet jako s tím nejúžasnějším člověkem na světě. Protože bych nikdy nenašel/nenašla nikoho přesně takového, jako jsi ty. A takového/ou tě miluji. Vždy, kdy zapomeneš, jak úžasná jsi, slibuji, že ti to připomenu.
 • Miluji tě takového jaký jsi, a proto si tě beru za manžela.
 • Budu k tobě pravdomluvný a upřímný, i kdyby to znamenalo, že ti to někdy vezme úsměv ze tváře.
 • Slibuji, že tě nikdy nenechám hádat, jak se právě cítím, nebo co si myslím.
 • Slibuji, že budu používat slova k vyjádření stavu mé mysli, a že tak budu činit, aniž bych tě zranil nebo znepokojil.
 • Milý…, miluji tě takového jaký jsi, a proto si tě beru za manžela. A slibuji, že hned po svatbě můžeš zout ty boty, co tě tlačí. 🙂
 • Slibuji, že budu pracovat na tom, aby ses do mě pořád a pořád zamilovával.
 • Slibuji, že budu dobrým partnerem a dobrým příkladem pro naše děti. Uvědomuji si, jak moc záleží na slušném a milujícím chování rodičů, když jde o formování vztahů.
 • Slibuji, že budu dělat kompromisy.
 • Slibuji, že s tebou ve všech bitvách budu stát jako jeden tým. Když budeš oslabený, zastoupím tvoji pozici. Pomůžu ti s tvou zodpovědností i problémy.
 • Slibuji, že ti budu radit pouze tehdy, když mě požádáš.
 • Slibuji, že tě neopustím a budu do poslední chvíle bojovat, abych náš vztah udržel.
 • Slibuji, že nikdy nepřestanu následovat své vášně a budu tě podporovat v tom, aby ty jsi následoval své. Jsme partneři, ale také individuality. Slibuji, že vždy budu podporovat tvé sny i bojovat za ty své.

Upravte si pro své potřeby citáty slavných osobností

 • Miluji život, protože mi dal tebe, miluji tebe, protože ty jsi můj život. (J. Lennon)
 • Opravdová láska činí člověka odvážným. (Lao-c)
 • „Jsme dva, dva na všechno, na lásku, život, na boj i bolest, na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život a na smrt – DVA!“ (Karel Čapek)
 • Díky lásce se stáváme lidštější a to bez ohledu na to jak probíhá (Boris Leonidovič Pasternak)
 • Kdo není milován, je sám i uprostřed davu (George Sand)
 • Láska je především dávat, ne přijímat (Erich Fromm)
 • „Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsem, a že ten druhý je šťastný protože jsem u něho. Když se to takhle řekne, zní to velmi prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí, je to obrovská věc, která vůbec nemá konce. Je to něco, co člověka může úplně roztrhat a změnit. Je to láska, a přece něco jiného. Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě!“ (Erich Maria Remarque)
 • Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat. (Osho)
 • Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím více dáváš, tím se stáváš větším (Antoine de Saint-Exupéry)
 • „Věřím, že fantazie je silnější než vědění. Že mýty mají větší moc než historie. Že sny jsou mocnější než skutečnost. Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. Že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.“ (Robert Fulgum)
 • Láska spočívá v tom, dokázat se smířit se s nedostatky toho druhého. (Benjamin Franklin)
 • Věrně miluj toho, kdo miluje tebe, nikdy nezklam, kdo nezklame tebe. (neznámý autor).
 • Milovat neznamená hledět jeden na druhého, ale pohlížet společně jedním směrem. (Antoine de Saint-Exupéry)
 • A když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo. (John Ruskin)

Plánujete začlenit svatební slib do svého obřadu? Pokud ano, určitě nám napište do komentářů, jak se vám v přípravách daří nebo jak se svatební slib osvědčil. Přejeme vám spoustu kreativity a odvahy.

Ohodnoťte článek

Jedna hvězdičkaDvě hvězdičkyTři hvězdičkyČtyři hvězdičkyPět hvězdiček
27 hodnocení, průměr: 3,89 z 5

Ukládání...

Líbil se Vám článek? Podělte se o něj s přáteli a známými.

Komentáře