Ideální věk na svatbu – V kolika letech se Češi nejčastěji žení a vdávají?

Ideální věk na svatbu

Zjistili jsme, jaký je ideální věk na svatbu, v kolika letech se Češi nejčastěji žení/vdávají a je na svatbách starší ženich, nebo nevěsta? Prohlédněte si výsledky našeho svatebního průzkumu.

Rychlý souhrn – věkové rozdíly snoubenců

  • Snoubenci spolu před svatbou chodí průměrně 4–5 let (průměr 2013–2019).
  • Průměrný věk ženicha je 29,5 let (při první svatbě v roce 2019).
  • Průměrný věk nevěsty je 26,5 let (při první svatbě v roce 2019).
  • V 75 % svateb je ženich starší, než nevěsta (průměr 2013–2019).

Jak dlouho spolu chodit před svatbou?

Jak dlouho je třeba se znát před svatbou? Tak to vám přesně neporadíme. U každého páru je totiž doba po překonání prvotní zamilovanosti, za kterou mají šanci se dobře poznat, individuální. 🙂 Přesto jsme ji prozkoumali. Čekali jsme, že se délka společného „chození“ před svatbou bude pohybovat přibližně mezi 2–3 lety, výsledné číslo nás však překvapilo. 🙂

Průměrná délka vztahu snoubenců před svatbou se v ČR pohybuje mezi 4 a 4,8 lety (což je téměř o dva roky více, než jsme očekávali) a v průběhu posledních let se mění pouze minimálně.

Jak dlouho spolu chodit před svatbou?

Data od našich respondentů ukázala, že z různých pohnutek dochází v malé míře k „extra“ rychlým sňatkům do jednoho roku, i ke svatbám i mezi dlouhodobými partnery, kteří nesezdaní společně žili např. již 20 let (třeba si někdo nich přečetl náš článek Čekám na žádost o ruku). 🙂

Jaký je podle Čechů ideální věk na svatbu?

Hned na počátku tohoto odstavce upozorňujeme, že ideální věk na svatbu je u každého jedince odlišný. 🙂 Pro účely našeho průzkumu jako ideální označujeme věk průměrný. Při jeho zkoumání u ženicha i u nevěsty jsme se zaměřili výhradně na jejich první svatby. Druhé (v některých případech i třetí) svatby jsme do výsledků nezapočítávali.

Průměrný věk nevěsty při první svatbě se v posledních 7 letech zvyšuje, a to z 25,6 let v roce 2013 na 26,5 let v roce 2019. Celkový průměrný věk nevěsty za posledních sedm let je 26,2 let. Obdobně je tomu tak u průměrného věku ženicha. Od roku 2013 je patrný nárůst z 28,7 let na 29,5 let v roce 2019.

Ideální věk na svatbu v ČR

Průměrný věkový rozdíl snoubenců

Průměrný věkový rozdíl snoubenců, kdy se jednalo o první svatbu nevěsty i ženicha a dále bez ohledu na to, zda byl starší ženich či nevěsta, byl v roce 2013 3,8 let, následující rok klesl na 3,4 let, za poslední dva sledované roky se průměrný věkový rozdíl ustálil na 3 letech.

Věkový rozdíl snoubenců v ČR

V kontextu s opakováním svateb lze říci, že průměrný věkový rozdíl mezi snoubenci při všech svatbách byl vždy o 0,3–0,5 let vyšší než pouze při výše uvažované první svatbě.

Kdo je na svatbě starší?

V 75 % případů došlo ke sňatku mezi snoubenci, kdy byl ženich starší než nevěsta, ve 13 % případech byla nevěsta starší než ženich, ve zbylých 12 % případů se brali stejně staří snoubenci (narození ve stejném roce).

Kdo je na svatbách starší

Při zpracování dat jsme ovšem objevili i sňatky mezi nevěstou a o více než 30 let starším ženichem či naopak – nevěstou s ženichem o 13 let mladším. Láska kvete i při větších věkových rozdílech. 🙂

Ohodnoťte článek

Jedna hvězdičkaDvě hvězdičkyTři hvězdičkyČtyři hvězdičkyPět hvězdiček
5 hodnocení, průměr: 4,80 z 5

Ukládání...

Svatební průzkum je statistický dokument vytvořený svatebním blogem svatbona.cz pro partnery (Svatební dodavatele) na základě dat poskytnutých od 5 879 respondentů. Pomocí vhodně vybraných statistických metod prošetřuje základní údaje o snoubencích a podrobnější informace o svatbách vč. jejich příprav.

Část Svatebního průzkumu uvedenou v tomto článku, tedy číselná data výše (včetně grafů), můžete dále šířit (sdílet, umístit na své webové stránky, a nebo využít v tiskových materiálech) pod podmínkou uvedení hypertextového odkazu/zdroje ve formě:
Zdroj dat: Svatební průzkum – svatbona.cz.
Kód pro vložení: Zdroj dat: <a title=“Svatební průzkum“ href=“https://www.svatbona.cz/rubrika/svatebni-pruzkum“>Svatební průzkum</a> –&nbsp;<a title=“Svatební blog“ href=“https://www.svatbona.cz/“>svatbona.cz</a>.

Líbil se Vám článek? Podělte se o něj s přáteli a známými.

Komentáře