Práva v manželství – Opravdu víte, do čeho po svatbě jdete?

Práva v manželství

Práva v manželství třeba na rozdíl od lásky naprosto jasně upravuje zákon. Pojďte se lehce stravitelnou formou seznámit s důležitými právy i povinnostmi, které vám vzniknou v okamžiku, že jeden druhému řeknete ano a oddávající prohlásí váš sňatek za právoplatně uzavřený.

Mezi základní povinnosti a práva v manželství patří zejména povinnost žít spolu (fyzicky i citově), být si věrní, zachovávat k sobě úctu a respekt, podporovat se a pečovat o rodinné záležitosti i děti.

Je zřejmé, že se jedná o samotné etické principy manželství, které (ačkoliv jsou jmenovány v zákoně) nelze zcela na partnerovi vynutit. Určitě tedy před svatbou sundejte růžové brýle (alespoň na chvíli) a zhodnoťte, zda se k vám budoucí ženich/nevěsta chová způsobem, který jejich plnění předpokládá. 🙂

Rovné povinnosti i práva v manželství

Práva v manželství - domácnost

Z právního hlediska je manželství v ČR rovnoprávné (přibližně od druhé světové války). To znamená, že žena i muž mají povinnosti i práva v manželství stejná. Neexistuje žádná nadřízenost, ani podřízenost, manželé jsou si rovni. 🙂

Typicky je jedná o:

  • Povinnosti manžela zohlednit ve svých činnostech zájmy rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte.
  • Společně zajišťovat potřeby rodiny dle svých možností.
  • Srovnatelnou životní úroveň. Pokud je jeden z manželů zámožnější, má druhý manžel právo podílet se na jeho životní úrovni.
  • Právo manžela na informace o příjmech, jmění a pracovních, studijních a podobných činnostech druhého manžela.

Společná shoda a vzájemné zastoupení

Práva v manželství - povinnosti

Z principu manželství vyplývá, že by se oba manželé měli v záležitostech klíčových pro budování rodiny shodnout.  Typicky jak/kde bude rodina fungovat a žít. V případě, že jeden z manželů odmítá dát svůj souhlas bez vážných důvodů (nebo není schopen projevit svoji vůli), může jeho souhlas nahradit soud.

Platí, že v běžných záležitostech se manželé mohou zastupovat. Platí, že jednání jednoho manžela zavazuje oba. Běžnými záležitostmi se rozumí například rodinný nákup, drobné opravy domu/bytu (např. instalatér).

  • Jeden manžel může objednat u instalatéra opravu vodovodu. Druhý z manželů může hotovou práci převzít a řemeslník pak může platbu požadovat po kterémkoliv z nich.

Při činnostech závažnějšího charakteru (např. půjčka, hypotéka), musí manžel disponovat písemným souhlasem druhého. V opačném případě pak manžel, který souhlas neudělil požadovat neplatnost takové smlouvy, pokud s ní nesouhlasí.

Společné jmění manželů

Práva v manželství - sjm

Pokud se manželé před svatbou nedohodnou jinak, vznikne uzavřením manželství společné jmění manželů (SJM). Pokud není předmanželská smlouva uzavřena, je na majetek uplatněn zákonný režim.

Pozor! Společné jmění manželů nezahrnuje pouze majetek, ale také dluhy. Do SJM patří vše, co manželé nabyli společně nebo každý zvlášť za dobu trvání manželství. Výjimku tvoří osobní věci každého z manželů, dědictví, dar nebo věci ve výlučném vlastnictví.

Pro nakládání s majetkem manželské dvojice je třeba, aby se oba manželé dohodli:

  • Manžel například bez vědomí manželky prodal zahradní traktor. Vzhledem k tomu, že jeho hodnota nebyla zanedbatelná, byl zapotřebí manželčin souhlas. Pokud manželka s postupem manžela nesouhlasí, může se dovolat neplatnosti právního jednání manžela.

Ohodnoťte článek

Jedna hvězdičkaDvě hvězdičkyTři hvězdičkyČtyři hvězdičkyPět hvězdiček
17 hodnocení, průměr: 3,71 z 5

Ukládání...

Líbil se Vám článek? Podělte se o něj s přáteli a známými.

Komentáře