Doklady, poplatky a podmínky k uzavření manželství 2024

Doklady k uzavření manželství

Milujete se a chcete se vzít? To je skvělá zpráva! Určitě budete chtít vědět, jaké doklady k uzavření manželství potřebujete, které podmínky pro sňatek musíte splnit a v neposlední řadě, jaké poplatky zaplatit. Tedy: co je potřeba ke svatbě?

Co je potřeba ke svatbě?

Následující postup je platný pro všechny velikosti svateb. Od té nejmenší, až po tu největší. 

 1. Nejprve předběžně vyberte místo a termín. Co je potřeba ke svatbě víc než prostor, kde se bude konat? Ať už ta civilní, nebo svatba v kostele. 🙂
 2. Po výběru místa a termínu se obraťte na matriku příslušnou místu (jde-li o občanský sňatek), na osobu oprávněnou církví, jde-li o církevní sňatek
 3. Jste-li občanem ČR, na příslušné matrice prokážete svoji totožnost a k dotazníku k uzavření manželství připojíte potřebné doklady (viz. dále). Matrika vám také bude schopna na místě potvrdit termín, který můžete obratem potvrdit svatebnímu místu.

Podmínky k uzavření manželství – kdo může a kdo nemůže uzavřít manželství?

Podmínky k uzavření manželství

Základní podmínky k uzavření manželství jsou:

 1. Plná svéprávnost
  Tedy věk 18 let, případně soudně přiznaná svéprávnost před dosažením zletilosti. Ve výjimečných případech soud může umožnit uzavření manželství staršímu 16 let (nejčastěji kvůli těhotenství).
 2. Jste svobodní
  To znamená, že nesetrváváte v předchozím manželství, případně registrovaném partnerství. 
 3. Nejste v blízkém rodinném vztahu
  Vzít se jednoduše nemůžete, pokud jste v roli sourozenců, předků a potomků (i osvojených), nebo pěstounů (poručníků) a svěřeného dítěte.

Podmínky k uzavření manželství pro případy, kdy snoubenec nemluví, nebo nerozumí česky (včetně případů neslyšících a němých), se dále rozšiřují o podmínku účasti tlumočníka na svatebním obřadu (pro prohlášení o uzavření manželství). Jeho účast hradí snoubenec a pokud nejde o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník do rukou matrikáře složit slib (ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících).

Doklady k uzavření manželství

Doklady pro uzavření manželství

V případě, že jste státními občany ČR a jste přihlášeni k trvalému pobytu v ČR, doklady k uzavření manželství, které budete potřebovat už při podání žádosti jsou (kromě dotazníku k uzavření manželství):

 • občanský průkaz,
 • rodný list (včetně rodných listů potomků),
 • doklad o státním občanství,
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

TIP: Dotazník k uzavření manželství můžete stáhnout ze stránek Ministerstva vnitra.

Doklady nejste povinni předložit, pokud si vaše údaje může matriční úřad ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému obyvatel, z informačního systému občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů. V praxi si tak nejčastěji vystačíte s občanskými průkazy a všemi rodnými listy.

Prohlášení o uzavření manželství při občanském sňatku je provedeno veřejně a slavnostním způsobem za přítomnosti dvou svědků na svatbě. Doklady k uzavření manželství, které budete potřebovat při samotném obřadu jsou pouze občanské průkazy vaše a občanské průkazy svědků.

Poplatky za uzavření manželství

Pro snoubence, kteří mají oba trvalý pobyt v ČR je uzavření manželství zdarma. Prakticky se vás tak může týkat pouze jediný poplatek a sice za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost. Jeho aktuální výše je 1 000 Kč. Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500 Kč (rok 2020). Poplatek se platí nejčastěji v hotovosti, požádat však můžete i o složenku. 🙂

Ohodnoťte článek

Jedna hvězdičkaDvě hvězdičkyTři hvězdičkyČtyři hvězdičkyPět hvězdiček
34 hodnocení, průměr: 4,06 z 5

Ukládání...

Líbil se Vám článek? Podělte se o něj s přáteli a známými.

Komentáře