Předmanželská smlouva – co je dobré vědět

Předmanželská smlouva

Předmanželská smlouva řeší společný majetek manželů a způsob jeho spravování. Přečtěte si, kdy je před svatbou vhodné předmanželskou smlouvu uzavřít, před čím Vás může ochránit a také pět tipů na co u ní nezapomenout.

Na co se předmanželská smlouva vztahuje

Předmanželská smlouva upravuje společný majetek ženichanevěsty po svatbě. Tedy od okamžiku, kdy na Vaší svatbě oddávající pronese památnou větu: „A tímto vaše manželství prohlašuji za právoplatně uzavřené!“. Tím začíná běžet společné jmění manželů (dále jen SJM). Do SJM spadá veškerý majetek, který získal jeden z manželů nebo oba společně během trvání manželství.

Prvním společným majetkem manželů tedy bývají svatební dary (v režimu podílového spoluvlastnictví manželů). 🙂 Do SJM také patří např. zisk z nájmu z nemovitosti patřící výlučně jednomu z manželů, stejně jako podíly v obchodní společnosti či družstvu. Podobně také do SJM patří peníze z výdělečné činnosti obou manželů. Oproti tomu do SJM nespadají mimo jiné věci osobní potřeby jednoho z manželů, věci, které jeden z manželů nabyl darem, děděním nebo odkazem, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl.

Podrobnější informace o předmanželské smlouvě na webu Notářské komory České republiky

Kdy uzavřít předmanželskou smlouvu?

Předmanželská smlouva - kdy uzavřít?

Dlouhodobě končí v ČR rozvodem přibližně polovina manželství a zároveň roste zadlužení Čechů. Obojí posiluje důležitost předmanželských smluv. Do SJM spadají veškeré dluhy, které byly převzaty jedním či oběma manžely za dobu trvání manželství. Předmanželská smlouva může poskytovat druhému z partnerů určitou ochranu v případě rozvodu. O jejím uzavření byste měli uvažovat v těchto případech:

 1. Máte-li podezření nebo informaci o existujících dluzích budoucího partnera.
 2. Máte-li vy, nebo partner  děti z předchozího vztahu.
 3. Vstupuje-li jeden z partnerů do manželství s výrazně vyšším majetkem.
 4. Vstupuje-li jeden z partnerů do manželství s podílem v obchodní společnosti, nebo družstvu.
 5. Je-li partner cizinec.

Co předmanželská smlouva nepostihne?

V okamžiku, kdy zadlužený manžel/manželka zemře, nelze předmanželskou smlouvu využít. Zákon na tuto situaci pamatuje a poskytuje v nich zvýšenou ochranu věřitelům. V případě úmrtí manžela/manželky zodpovídá druhý z páru za jeho dluhy. Jakkoliv taková situace může být nenadálá a bolestná, je zapotřebí se co nejdříve spojit s právníky a věc konzultovat. Tím nemusí dojít k promeškání lhůt, ve kterých lze záležitost řešit.

Dva režimy, které má předmanželská smlouva

 • Vznik SJM ke dni zániku
  Princip tohoto režimu spočívá ve vzniku SJM až po zániku manželství (rozvod, úmrtí). Po dobu trvání manželství může každý z manželů se svým majetkem nakládat libovolně. Teprve při zániku manželství se dluhy i majetek každého z manželů stávají společnými.
 • Režim oddělených jmění
  Manželé po dobu trvání manželství mají každý svůj majetek ve výlučném vlastnictví a ani zánikem manželství SJM nevznikne. Toto řešení je výhodné např. pro ochranu majetku při rizikovém podnikání (jeden z manželů podniká, na druhého budou evidovány nemovitosti v katastru).

Co nezapomenout u předmanželské smlouvy

Předmanželská smlouva - podpis

 1. Musí mít podobu notářského zápisu, jinak není platná.
 2. Ačkoliv je možné ji uzavřít i po sňatku, doporučujeme ji uzavřít před sňatkem. Se souhlasem obou manželů může být dále upravována.
 3. Pokud je předmětem předmanželské smlouvy nemovitost, nabude smlouva platnosti až vložením nemovitosti do příslušného katastru.
 4. Vložení do veřejného registru smluv může ochránit před exekucí v případě rozvodu a zároveň zprošťuje povinnosti prokazovat její existenci třetí osobě (platí od roku 2014).
 5. Konfigurujte smlouvu podle potřeb vztahu (např.: Majetek, který si za své peníze pořídí jeden z manželů v době manželství nespadá do společného jmění manželů. Stejně tak lze upravit práva k domům, bytům a pozemkům – tzv. zúžit. Obráceně lze i rozšířit SJM – například do něj jeden z manželů výslovně zahrne i majetek/část majetku, který vlastnil už před svatbou. Lze také smluvně dohodnout, že žádné SJM nevznikne).

Předmanželská smlouva – cena

Výpočet ceny podle notářského tarifu se odvíjí od skutečnosti, co je předmětem smlouvy. Lze-li stanovit hodnotu majetku, který je předmětem smlouvy, pak se odměna počítá z jeho hodnoty, tj. tarifní hodnota. Při hodnotách majetku do tří milionů se jedná o částky od čtyř do dvanácti tisíc korun včetně DPH. V případě, že hodnotu vyčíslit nelze, činí odměna notáře většinou 5000 až 5.500 Kč (v závislosti na počtu vydaných stejnopisů, opisů, případně ověření dalších dokumentů (oddací list), poplatek notářské komoře za zápis smlouvy do Evidence manželských smluv, případně do Seznamu manželských smluv a 21% DPH).

Na samý závěr jen pro úplnost odpovídáme na častý dotaz mužů: „Ne, předmanželskou smlouvou si nelze smluvně pojistit pravidelný přísun sexu a pohodlí v rodinném soužití”. 🙂

Ohodnoťte článek

Jedna hvězdičkaDvě hvězdičkyTři hvězdičkyČtyři hvězdičkyPět hvězdiček
21 hodnocení, průměr: 4,14 z 5

Ukládání...

Líbil se Vám článek? Podělte se o něj s přáteli a známými.

Komentáře