Svatba s cizincem – co je dobré vědět před mezinárodním sňatkem?

Svatba s cizincem

Svatba s cizincem je super! Mimo jiné ukazuje, že vaše láska a zamilování nezná hranic! A to je dobře. Pro všechny, kteří plánují mezinárodní manželství přinášíme informace, které se mohou před sňatkem s cizincem hodit.

Svatba s cizincem může být civilní i církevní

Stejně jako v případě české svatby si i v případě svatby s cizincem můžete vybrat mezi civilní a církevní svatbou. Dodržet musíte pouze standardní pravidlo a sice, že sňatek s cizincem uzavřete veřejně za přítomnosti dvojice svědků.

Zvláštnosti sňatku s cizincem v ČR

Než začneme se samotným „papírováním“ je třeba zdůraznit jednu věc: všechny dokumenty potřebné pro svatbu s cizincem musí být úředně přeloženy do češtiny (stejně tak i případná předmanželská smlouva). Dále musí být opatřeny předepsanými ověřeními (superlegalizace, apostila), pokud nemá ČR s příslušnou zemí mezinárodní dohodu, která stanovuje jinak.

V případě, že k tomu existují vážné důvody, může vám příslušný matriční úřad potřebná ověření listin a předložení (nikoliv přeložení) stanovených dokladů prominout (je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou). Podrobnosti vám vždy sdělí na matričním úřadě.

V případě, že snoubenec nemluví (nerozumí česky), je nutná na svatebním obřadu účast tlumočníka. Pokud nejde o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí vybraný tlumočník do rukou matrikáře složit slib. Účast tlumočníka na svatbě s cizincem hradí snoubenci.

Potřebné doklady ke svatbě s cizincem v ČR

Sňatek s cizincem - doklady

Ten ze snoubenců, který je občanem ČR s trvalým pobytem v ČR předkládá doklady k uzavření manželství, o kterých jsme psali již dříve. Cizinec k předepsanému tiskopisu dále připojí (stav 2020):

  • rodný list,
  • doklad o státním občanství (lze rovněž prokázat cestovním dokladem),
  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců,
  • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
  • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
  • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
  • doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Snoubenec, který je cizincem podle ustanovení § 35 odst. 2, předloží dále matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky (to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinného příslušníka). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Poplatky za uzavření manželství s cizincem

Pokud má alespoň jeden z vás trvalý pobyt na území České republiky, bude vás svatba s cizincem stát 2 000 Kč. V případě, že jste cizinci oba dva, svatba v ČR vás vyjde ještě o tisíc korun dráž (3 000 Kč). Poplatek se platí nejčastěji v hotovosti, požádat však můžete i o složenku. 🙂

Ohodnoťte článek

Jedna hvězdičkaDvě hvězdičkyTři hvězdičkyČtyři hvězdičkyPět hvězdiček
10 hodnocení, průměr: 2,80 z 5

Ukládání...

Líbil se Vám článek? Podělte se o něj s přáteli a známými.

Komentáře